Direkt till innehållet

Sök anslag för forskning- och utveckling via Vetenskapliga rådet!

​Region Halland har avsatt upp till 4 miljoner kronor för forskning och utveckling 2021. Vetenskapliga Rådet (VR) lämnar förslag till Regionstyrelsen hur dessa projektmedel skall fördelas.

Forsknings- och utvecklingsarbetet ska vara ett stöd för utvecklingen av regionens verksamhet. Alla tillsvidareanställda inom Region Halland, eller privat vårdgivare som har vårdavtal med Region Halland, kan söka projektmedel för forsknings- och utvecklingsarbete.
Ytterligare information samt anvisningar för registrering och ansökan i webbaserade ansökningssystemet finner du här.
OBS! Sista ansökningsdag är 6 juli kl. 24:00!

 

Kontakt: Lönn Stefan RK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD FOU

Publicerad: 2020-05-08

Senast ändrad: