Direkt till innehållet

Denna webbplats ersätter extranätet

​Det mesta av innehållet på extranätet är nu överflyttat till Region Hallands webbplats för vårdgivare, det vill säga den som du nu besöker. Vi arbetar löpande med att förbättra webbplatsen när det gäller såväl innehåll som funktion och utseende.
Den information som fortfarande ligger kvar på extranätet har hänvisningslänkar från denna webbplats. Då vissa användare kan komma att mista sin möjlighet att logga in på extranätet från och med 7 november kan det på kort sikt ställa till problem. Är det så att du på grund av detta inte kommer åt den information som du behöver så ber vi dig att kontakta oss via intranat@regionhalland.se.

Extranätet försvinner helt
Extranätet kommer enligt plan att avvecklas helt framöver. Därför kommer du som har lagt in egna favoriter  i din webbläsare eller andra länkar till extranätet behöva gå in och ändra dessa för att säkert nå informationen i framtiden.

Härnäst kommer den information på intranätet och regionhalland.se som är relaterad till vårdarbetet att flyttas till webbplatsen för vårdgivare.

Publicerad: 2018-11-06

Senast ändrad: