Direkt till innehållet

Dos 2 av AstraZeneca kan erbjudas yngre personer om personen själv önskar

På grund av de ovanliga men allvarliga biverkningar som rapporterats hos yngre personer rekommenderar Folkhälsomyndigheten att AstraZenecas vaccin endast används för personer som är födda 1956 eller tidigare, det vill säga för de som är 65 år och äldre. Yngre personer (under 65 år) som redan fått en första dos av AstraZenecas vaccin rekommenderas en dos av mRNA-vaccin (Pfizer eller Moderna) 12-15 veckor efter första vaccindosen.

Om en yngre person som fått en första dos av AstraZenecas vaccin själv önskar samma vaccin för dos 2 kan detta erbjudas, se Folkhälsomyndigheten Frågor och svar. Vaccinet ordineras då, precis som tidigare, av läkare eller sjuksköterska med ordinationsrätt.

Publicerad: 2021-04-27

Senast ändrad: