Direkt till innehållet

Dygratyl restnoterad

Dygratyl (dihydrotakisterol) 0,2 mg är sedan 2020-09-01 enbart tillgängligt via parallellimport från Orifarm, då originalpreparatet från företaget Dishman avregistrerades. Dock är nu den parallellimporterade varan restnoterad och beräknas tidigast åter i början av april 2021.

Inga direkt utbytbara alternativ finns tillgängliga.

Förskrivare i primärvården som har patienter med recept på Dygratyl rekommenderas att konsultera njurspecialist för ersättningspreparat vid njurfunktionsnedsättning som orsakar behov av aktivt D-vitamin. Om behovet av aktivt d-vitamin däremot beror på hypoparatyroidism bör istället endokrinolog konsulteras.

I första hand rekommenderas byte till Alfacalcidol (Etalpha) kapsel, där 0,2 mg Dygratyl utifrån kliniska erfarenheter motsvarar ca 0,25 µg alfacaldicol. Stäm dock av med specialist inom respektive område innan insättande!

Observera att Ca-jon och elektrolytstatus ska kontrolleras efter cirka 2 – 3 veckor efter insättningen. Dosjustering kan behöva göras samt kontroll behövs i 3 – 4 omgångar även om första provsvar ligger bra.

Berörda vårdenheter har kontaktats per mail. Se Stöd för att identifiera aktuella patienter för hur berörda patienter söks upp.

Dosapoteket meddelar att de i nuläget inte har några halländska patienter som har ordinerats Dygratyl.

 

Läkemedelskommittén Halland 2020-12-18

Publicerad: 2020-12-18

Senast ändrad: