Direkt till innehållet

Etikprövningsmyndigheten inför ett nytt ansöknings- och ärendehanteringssystem

I månadsskiftet september/oktober driftsätts Etikprövningsmyndighetens nya system för ansökning och handläggning av etikansökningar.

Det nya systemet heter Ethix och har utvecklats för att vara användarvänligt och effektivt med ett helt digitalt flöde från ifyllande och signering av ansökan till mottagande och slutligt beslut.

Ethix kommer nås genom länk på webbplatsen www.etikprovning.se På etikprövningsmyndighetens webbplats hittar du också mer information som uppdateras löpande den närmaste tiden om systemet och hur de gör för att införa Ethix.

Några datum som är viktiga att komma ihåg:

  • Den 23 september kl. 24.00 stänger vi nuvarande ansökningssystem.
  • Den 4 oktober kl. 09.00 öppnar det nya ansökningssystemet, Ethix.

Mellan dessa datum kommer nya ansökningar inte kunna lämnas in till Etikprövningsmyndigheten.

För mer information vänligen besök webbplatsen www.etikprovning.se

Kontakt: Stefan Lönn RK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

Publicerad: 2021-08-30

Senast ändrad: