Direkt till innehållet

Fler mail med skadligt innehåll!

Under fredagen har ytterligare mail av skadlig karaktär kommit in i Region Halland.
Innan dessa mail med innehållande länk hunnit bli spärrat har användare klickat på denna länkar.
Det rör sig om ett 60 tal användare. Deras lösenord är nu justerade. Om du hör att någon kollega inte kommer åt sitt konto så meddela denne att kontakta sin HAK-uppdaterare för lösenordsskifte.

Publicerad: 2021-04-09

Senast ändrad: