Direkt till innehållet

Fler operationer ska ske på våra sjukhus

Fler ortopediska operationer ska göras på Halland sjukhus. Det beslutade regionstyrelsen på sitt septembermöte. Målet är att fler invånare ska få sina behandlingar på hemmaplan, och samtidigt minskas kostnaderna. Halland har ett väl utbyggt system med vårdgaranti där patienter erbjuds vård av upphandlade externa leverantörer när väntetiderna blir för långa i regionens egna verksamheter. Detta har inneburit att Halland i många år legat bra till när väntetider till olika behandlingar jämförs nationellt.

En kartläggning av patientflödena och av möjligheterna att ta hand om fler patienter på Hallands sjukhus har visat att en riktad ekonomisk förstärkning skulle kunna göra att ytterligare omkring 600 hallänningar årligen kan få ortopedisk vård i Halland inom vårdgarantins tidsramar, samtidigt som förändringen totalt ger en besparing på närmare 8 miljoner konor per år.

Regionstyrelsen beslutade därför på onsdagen om en riktad satsning på 11,6 miljoner kronor per år som årligen beräknas ge minskade kostnader för köpt vård på 19,5 miljoner.

Kort om vårdgarantin:
Den nationella vårdgarantin för specialiserad vård innebär att besök ska erbjudas inom 90 dagar och efter beslut om behandling ska denna erbjudas inom 90 dagar. Halland har också en utökad vårdgaranti som säger att såväl nybesök som tid till behandling ska erbjudas inom 60 dagar.

Publicerad: 2019-09-25

Senast ändrad: