Direkt till innehållet

Florinef restnoterat

Florinef (Fludrokortison) tablett 0,1 mg Mylan är restnoterad och beräknas vara åter tidigast i slutet av februari. Inga direkt motsvarande läkemedel finns godkända i Sverige.

Den vanligaste indikationen för behandling med Florinef är otillräckligt kontrollerad elektrolytbalans vid Addisons sjukdom.

Vårdenheterna som berörs  har kontaktats per mail av Läkemedelskommittén och rekommenderas att identifiera patienter som behandlas med Florinef enligt instuktioner för att möjliggöra behandlingsalternativ.

De läkare i närsjukvården som förskriver Florinef rekommenderas att kontakta specialist inom endokrinologi för diskussion om alternativ att förskriva.

 

Läkemedelskommittén Halland 2020-12-18

 

Publicerad: 2020-12-18

Senast ändrad: