Direkt till innehållet

Flunitrazepam tabletter avregistreras

Läkemedelsföretaget Mylan har meddelat att Flunitrazepam tabletter 0,5 mg och 1 mg kommer att avregistreras den 31 januari på egen begäran. Inget annat godkänt läkemedel innehållande flunitrazepam finns då på den svenska marknaden.

Flunitrazepam har varit avsett för korttidsbehandling av sömnbesvär, samt som lugnande medel inför operationer och kirurgiska ingrepp. Om flunitrazepam trots det har använts under en längre tid är risken stor för abstinensbesvär/reboundfenomen vid utsättning, framförallt i form av insomni. Förslagsvis kan då bensodiazepin eller bensodiazepinliknande sömnläkemedel i lågdos användas för nedtrappning.

Har en patient efter läkemedelsuppehåll fortfarande sömnproblem rekommenderas i första hand icke-farmakologisk behandling. I andra hand farmakologisk behandling, för alternativ se Terapirekommendationer Halland:

Dosapoteket har kontaktat aktuella förskrivare vad gäller dosdispenserade patienter.

Läkemedelskommittén i Halland
2020-01-30

Publicerad: 2020-01-31

Senast ändrad: