Direkt till innehållet

Folkhälsomyndighetens rekommendation om åldersgräns på 65 år för Astra Zenecas vaccin Vaxzevria kvarstår

Efter en fördjupad bedömning meddelade Folkhälsomyndigheten idag att rekommendationen om att Vaxzevria endast bör användas för personer som är 65 år och äldre (födda 1956 och tidigare) kvarstår. Anledningen är de sällsynta biverkningarna i form av ovanliga former av blodproppar i kombination med trombocytopeni som beskrivits efter vaccination med Vaxzevria. De allra flesta inrapporterade fallen rör personer som är under 60 år. Baserat på detta i kombination med att vaccinet bedöms ge ett mycket bra skydd mot allvarlig sjukdom rekommenderas vaccinet fortsatt användas till personer som är 65 år och äldre. Vaccinet ges då som två doser med 9-12 veckors intervall.

Vad som gäller för personer som är yngre än 65 år (födda 1957 och senare) och som redan vaccinerats med en dos Astra Zenecas vaccin:
Folkhälsomyndigheten rekommenderar att denna grupp får ett mRNA-vaccin 12-15 veckor efter Vaxzevria, som andra dos. Därefter behövs enligt nuvarande bedömning ingen ytterligare påfyllnadsdos av mRNA-vaccin.

De personer i Halland som är yngre än 65 år som vaccinerats med en dos Vaxzevria, ca 6750 personer, kommer nu därför erbjudas en dos mRNA-vaccin enligt det rekommenderade intervallet. Arbete påbörjas nu med att planera in för dessa doser. De som har inbokad tid för dos 2 behöver inte göra någonting utan kommer att bli kontaktade om det blir aktuellt med att flytta tiden. Flertalet av de vaccinerade i denna grupp är personal och om inte redan inbokad tid finns kommer information att ges i chefslinjen eller på annat sätt inom organisationen när det är dags.

Publicerad: 2021-04-21

Senast ändrad: