Direkt till innehållet

Förändrad hantering av blododlingar med misstänkt kontamination

Laboratoriet informerar – Klinisk mikrobiologi 2019-09-26

Mikrobiologiska laboratoriet ändrar svarsrutinerna vid växt av misstänkt stafylokock eller annan hudbakterie vid växt i enskild blododlingsflaska. Dessa fynd kommer inte längre att meddelas per telefon, utan endast besvaras via remissen, både preliminärsvar och slutsvar. Svaret kompletteras med en kommentar ”Sannolikt kontamination”. Resistensbestämning utförs endast på begäran. Kontakta då Mikrobiologen, tfn 035-131850.

Vid frågor kontakta:
Mikrobiolog Ingegerd Sjögren
Ingegerd.sjogren@regionhalland.se
Tfn 035-131853

Publicerad: 2019-09-27

Senast ändrad: