Direkt till innehållet

Förändrad receptstatus får påverkan i Pascal och NCS

Sedan eHälsomyndigheten gjorde ändringar av receptstatus den 10 december 2020 hamnar slutexpedierade recept direkt under ”Historiska” i Pascal när giltighetstiden för receptet gått ut. Detta även om det är mindre än 3 månader sedan expedieringen av läkemedlet gjordes.

NCS Läkemedelsmodul hämtar informationen från Pascal för Dospatienter och dessa läkemedel kommer då presenteras som utsatta i NCS, vilket är ett observandum. Det är därför viktigt att ALLTID kontrollera patientens läkemedelslista i Pascal, särskilt vid inskrivning till slutenvård. Förändringen gäller endast för läkemedel som förskrivs som helförpackningar och har ingen påverkan på dosdispenserade läkemedel.

I Pascal har tidigare ett slutexpedierat recept legat kvar under ”Aktuella” i 3 månader efter patientens sista uttag, även om giltighetstiden har passerat.
eHälsomyndighetens förändring av receptstatusen för slutexpedierade recept resulterar nu (från 10 december 2020) i att samtliga läkemedel lägger sig som ”Historiska” direkt när giltighetsdatumen passerat, oavsett när patienten gjort sitt senaste uttag. Det innebär att patienten troligt fortsatt tar läkemedlet trots att det visas som utsatt i läkemedelslistan i dessa fall.

 

Bild 1: Receptregistret och Visning läkemedelslistan

För att uppmärksamma användarna på problematiken gjordes den 23 mars en utveckling i Pascal. Den innebär att om en patients läkemedelslista innehåller sådana utsättningar så presenteras en informationsruta mellan kategorin Aktuella och Historiska med texten:
Patienten har historiska recept vars senaste uttag var för mindre än 3 månader sedan vilket kan innebära att patienten fortfarande tar läkemedlet. De recepten är randiga nedan och ingår inte i beslutsstöden. För bakgrund se mer under Information.

 

Bild 2: Läkemedelslistan i Pascal

Viktigt att känna till i detta sammanhang är att nära 100 % av alla recept som förskrivs som helförpackningar slutexpedieras i nära anslutning till utgångsdatum, mindre än 3 månader före giltighetstiden går ut. Dessa läkemedel visas då som utsatta i Pascal och NCS Läkemedelsmodul när receptets giltighetstid har passerat. Vilket t ex kan vara dagen efter att det hämtats ut av patienten om receptet inte har förnyats.

Ett observandum är att dessa läkemedel inte visas i dialogen för förberedelser för inskrivning. Det finns då en risk att läkemedel missas och att patienten inte får dessa under vårdtillfället. Dessa läkemedel kommer inte heller att ingå vid interaktionskontroller eller i andra beslutsstöd.

Dialog förs med leverantören av NCS Läkemedelsmodul kring hur vi på bästa sätt kan uppmärksamma alla som arbetar med läkemedelslistorna på denna risk, och vikten av att ALLTID kontrollera Dospatienters läkemedelslista i Pascal för att få en komplett bild.

Ytterligare förtydligande
Om ett recept är slutexpedierat tidigare än 3 månader innan sista giltighetstid så kommer detta som tidigare att presenteras som aktuellt i 3 månader från sista uttagsdatum och blir därefter utsatt, oavsett giltighetstiden för själva receptet. Detta är ingen förändring utan så har funktionen varit sedan tidigare.

 

Bild 3: Slutexpedierat mer än 3 månader innan receptets sista giltighetdag

När det finns uttag kvar för ett recept kommer detta att sättas ut när giltighetstiden har passerat för receptet (vilket är 12 månader om inget annat angivits) oavsett när senaste uttaget var gjort, vilket har varit fallet sedan tidigare, ingen förändring har skett i detta flöde. Även i detta flöde kan alltså ett uttag vara gjort av patienten i nära anslutning till sista giltighetsdatum, vilket även det kan vara ett observandum då patienten troligt fortsatt använder läkemedlet även om det presenteras som utsatt.

 

Bild 4: När det finns uttag kvar vid receptets sista giltighetsdag

I flödet med slutexpedierade recept där det skett en förändring efter 10 december 2020 kommer receptets giltighetstid styra utsättningen även om ett uttag är gjort mindre än 3 månader innan giltighetstiden för receptet går ut. Detta är en förändring från tidigare då receptet fortsatt hade status som pågående 3 månader från slutexpedieringsdatumet.

 

Bild 5: Slutexpedierat mindre än 3 månader innan receptets sista giltighetsdag

 

Dessa flöden gäller helförpackningar och presentationen i Pascal som kopieras ner till NCS. I Pascal förtydligas det om det finns sådana förskrivningar, vilket inte sker i NCS Läkemedelsmodul.
Läkemedel som ordineras som helförpackningar och inte dosdispenseras är läkemedel som t ex ges vid behov, med varierande dosering (t ex Waran) eller läkemedel som inte kan dosdispenseras (t ex insulin och inhalationer).

För frågor kontakta Läkemedelssupporten, Tfn 010 – 47 61 900.

 

Publicerad: 2021-05-21

Senast ändrad: