Direkt till innehållet

Forskningsbokslut för regionen 2019

Bokslutet för 2019 visar att Region Halland vidhåller sin forskningsproduktion av veten­skapligt arbete i jämförelse med de senaste åren. Region Halland har totalt 114 forsk­ningsutbildade medarbetare i olika professioner. Under 2019 disputerade rekordmånga medarbetare (8 st) och totalt publicerades 94 vetenskapligt granskade artiklar författade av medarbetare i regionen.

Publicerad: 2020-06-09

Senast ändrad: