Direkt till innehållet

Fortsatt hantering gällande visir

De visir som används i våra och kommunens vård- och omsorgsverksamheter har varit föremål för hantering samt diskussion inom organisationen och i media, under de senaste två veckorna. Här kommer därför en kort lägesbeskrivning och ett förtydligande.

Det visir som först användes godkändes inte av Arbetsmiljöverket och i väntan på att visiren testades för godkännande, beställdes en annan typ av visir. Det visir som ersatte det första visade sig ha bristfällig kvalitet. Detta åtgärdades snabbt, genom att skalmen på visiren byttes ut. I fredags (17/7) godkände Arbetsmiljöverket även de visir vi använde från början.

Vi behöver nu ta ställning till vilket visir som mer rutinmässigt ska användas inom Region Halland utifrån de nya förutsättningarna.

I väntan på ställningstagande, gäller att de flergångsvisir som nu används och som kan beställas även fortsatt ska användas. Dvs flergångsvisir Profront 200404 tillverkad av Pamex.

Publicerad: 2020-07-22

Senast ändrad: