Direkt till innehållet

Fortsatta driftstörningar på SmiNet

Uppdatering med anledning av driftstörningar på SmiNet

2021-06-18 kl 10:00

Reservrutin får användas och Smittskyddsanmälan får ske via pappersblankett.

SmiNet, dvs det nationella system genom vilket smittskyddsanmälningar görs, har legat nere sedan den 13/6 och vissa funktioner på SmiNet är för tillfället begränsade, vilket innebär att det inte går att göra anmälningar i systemet. Då den elektroniska anmälan är stängd tillsvidare görs istället Smittskyddsanmälan via pappersblankett som skickas in till Smittskyddsenheten.

För mer information och tillgång till de olika PDF-blanketterna se: https://www.sminet.se/

Anmälan postas sedan via internpost i slutet kuvert till Smittskyddsenheten i Halland, adress:
Smittskydd Halland
Hallands sjukhus
301 85 Halmstad

Vid brådskande fall bör kontakt tas med Smittskyddet per telefon, vilket nu är extra viktigt med tanke på den fördröjning som smittskyddsanmälan i pappersform innebär.
Smittskyddsenheten nås via telefon 035-13 16 07.

För ytterligare kontaktuppgifter till Smittskyddsenheten se Vårdgivare – Region Halland

Covid-19
Att SmiNet inte fungerar påverkar inte Hallands förmåga till smittspårning kring fall av Covid-19, utan smittspårningen löper på och antalet fall av Covid-19 i Halland kan ändå följas.

Vill man remittera en smittspårning till smittspårningsenheten/pandemimottagningen så behöver man dock ringa dem på tel: 035-17 96 60.


Uppdatering med anledning av att SmiNet är tillfälligt nedstängt

2021-06-16 kl 15.00

SmiNet, dvs det nationella system genom vilket smittskyddsanmälningar görs, är fortfarande inte i funktion vilket innebär att det inte går att göra anmälningar i systemet. SmiNet stängdes ned i söndags och i dagsläget finns ingen prognos för när systemet beräknas vara i drift.

Eftersom smittskyddsanmälningarna kommer att behöva göras i efterhand rekommenderas att den information som skulle föras in i anmälan noteras i journalanteckning vilket kommer underlätta för respektive anmälare när ärendet ska efterregistreras.

Att SmiNet inte fungerar påverkar inte Hallands förmåga till smittspårning kring fall av covid-19, utan smittspårningen löper på och antalet fall av covid-19 i Halland kan ändå följas.

Vill man remittera en smittspårning till smittspårningsenheten/pandemimottagningen så behöver man dock ringa dem på tel: 035-179660.

Uppdatering med anledning av att SmiNet är tillfälligt nedstängt

2021-06-14 kl 17.01

Det går inte att göra smittskyddsanmälningar under tiden som databasen är stängd.

Denna nyhet kommer att uppdateras när det finns mer information.

Läs mer om händelsen på Folkhälsomyndighetens webbplats

 

Publicerad: 2021-06-18

Senast ändrad: