Direkt till innehållet

Förtydligande kring hanteringen av antikroppstester

Gäller alla verksamheter som har provtagning samt vårdpersonal som vill ta antikroppstest

Region Halland har öppnat möjligheten för alla från 18 år att boka tid för antikroppstest covid-19. Det har kommit igång bra och det finns tider att boka via 1177.se till vårdcentraler och de fyra provtagningsenheterna på sjukhus. (Klinisk kemi). Provtagning kan också ske i samband med annan provtagning om invånaren frågar om antikroppstest. Invånare och vård- och omsorgspersonal har nu samma flöde för att få antikroppstest och ingen provtagning sker längre i egen verksamhet.

Vid starten togs samtliga tidigare rutiner bort och en ny rutin publicerades. Det är alltså en och samma rutin nu för all antikroppstestning för alla. Rutinen är nu förtydligad och innehåller ny information. Viktiga förtydliganden.

Provsvar till antikroppstest ges i journalen – ej via telefon (förutom till de som inte har möjlighet att använda digitala tjänster)

Pandemimottagningen har fått mycket samtal kring provsvar antikroppstest från personer som använder 1177 Vårdguidens e-tjänster och då ska läsa sitt provsvar i Journalen, inte ringa för att få provsvar. Det informationsblad som ska delas ut till varje person som tar antikroppstest vid provtagningstillfället har därför uppdaterats med tydligare information att man ska logga inpå 1177.se och läsa provsvar i Journalen under provsvar. Uppdaterat informationsblad – vänligen ersätt det tidigare med detta och skriv bara ut en mindre mängd exemplar i taget eftersom det kan komma att uppdateras igen.

Publicerad: 2020-10-16

Senast ändrad: