Direkt till innehållet

Framtidens vårdinformationsstöd – detta händer just nu

Region Halland har valt att vara en del av Sussa samverkan och att samverka kring Framtidens vårdinformationstöd (FVIS) för att skapa så goda förutsättningar som möjligt för medarbetare, patienter och invånare i regionen.

– Samtidigt etableras inom Region Halland en programorganisation för FVIS som tillsammans med verksamheten har som mål att nå de önskade nyttor vi vill ha ut av ett nytt vårdinformationsstöd. Det handlar till exempel om minskad dubbeldokumentation och ett effektivare arbetssätt som möjliggör EN strukturerad journal per patient där det är lätt att följa patientens väg genom vården. För att nå dit krävs ett omfattande förberedelsearbete med bland annat standardisering av vårdinformation, säger Patrik Dahlqvist Jönsson, programchef för FVIS.

Tanken är att varje region ska dra nytta av samarbetet inom Sussa samverkan. Det gemensamma arbetet fortsätter nu och kommer att göra det under lång tid när vi bygger vårt nya gemensamma vårdinformationsstöd tillsammans.

I Region Halland pågår just nu ett arbete med olika FVIS-uppdrag där medarbetare från olika verksamheter ingår. Kanske känner du någon som deltar eller kommer att delta eller så kanske du själv ingår i ett FVIS-förberedande arbete.

För dig som vill veta mer om FVIS så finns det flera olika alternativ:

  • Se filmen om FVIS – Vad och varför om Framtidens vårdinformationsstöd (ca 4 minuter).
  • Ta del av en powerpoint-presentation om FVIS
  • Få svar på dina frågor om FVIS genom Frågor och svar
  • Läs nyhetsbrevet som är skapat gemensamt inom Sussa samverkan, Sussa nyhetsbrev nr 4

Allt material ovan finns samlat på sidan FVIS – Framtidens vårdinformationsstöd

Publicerad: 2020-03-06

Senast ändrad: