Direkt till innehållet

Fyll provtagningsrören!

LABORATORIET INFORMERAR - Klinisk kemi 210408

För att analysresultaten ska återspegla förhållandena hos patienten så bra som möjligt ska blodprovtagningsrören fyllas tills vakuum tar slut. Det blir då rätt förhållande mellan blod och tillsatser i rören och laboratoriet får tillräckligt med provmaterial. I undantagsfall accepterar laboratoriet dock vissa rörtyper med mindre fyllnad och har varit generös med att svara ut resultat från underfyllda rör. Vi ser nu att vi får in allt fler underfyllda rör och behöver hjälp att vända trenden. Speciellt stor ökning ser vi för PST-rör (mintgrön propp) och EDTA-rör (lila propp).

Anledningen till att vi accepterar vissa underfyllda rör är att vi ska kunna lämna ut analysresultat på patienter som är svårstuckna och där det då kan vara svårt att fylla rören. Det får inte vara rutin att underfylla rör för att provtagningen ska gå fortare på patienter som inte är svårstuckna.

Laboratoriets personal lägger ner mycket merarbete för att kunna utföra analyser på dessa rör eftersom de inte kan hanteras i våra automatiserade processer, utan måste hanteras manuellt i flera steg. Underfyllda provrör ger betydligt längre svarstider för akut- och rutinbeställda analyser samt kompletteringar.

 

Hematologi

Inga analysresultat lämnas ut från EDTA-rör med mindre fyllnad än bilderna nedan visar.

Tack för hjälpen!

Vid frågor kontakta:

Spec.BMA/Instruktör Martin Samuelsson

Martin.Samuelsson@regionhalland.se

Tfn: 035-13 18 05

Publicerad: 2021-04-08

Senast ändrad: