Direkt till innehållet

Fysisk aktivitet på Recept FaR-orsaker i VAS inaktiveras 7 mars 2019

Det har framkommit att orsakerna för FaR (Fysisk aktivitet på Recept) används felaktigt i samband med bokningar av besök. Utifrån verksamheternas önskemål inaktiveras därmed FaR-orsakerna i VAS. Vid förskrivning av FaR ska istället ”ordinarie orsaker” användas såsom andningsbesvär, neurologisk sjukdom osv. Under hösten 2019 kommer det även göras mindre justeringar/utveckling i VAS för att förenkla förskrivningen av FaR.

Förskrivningen av FaR inom regionen har ökat med drygt 80 procent mellan 2017 och 2018. Den största ökningen har skett i närsjukvården (både egen och privat regi), men samtliga förvaltningar har ökat sin totala förskrivning. Flera faktorer har påverkat den positiva utvecklingen; bland annat har ny forskning stärkt kunskapen om metoden, uppföljningsstrukturen inom närsjukvården har förbättrats, utbildningen i metoden har utvecklats med stöd från Västra Götalandsregionen och ett utvecklingsarbete pågår i Kvinnohälsovården för att implementera metoden i graviditetsprocessen.

Torsdag den 7 mars ges ett utbildningstillfälle Grundkurs i Fysisk aktivitet på recept (FaR) i Halmstad och ett nytt utbildningstillfälle planeras till hösten.

Kontakt: Johansson Susanne L RK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD, Hadzic Mirjana RGS VS IT VÅRD

 

 

Publicerad: 2019-02-26

Senast ändrad: