Direkt till innehållet

Graviditetsenkäten, pilottest i Halland och Skåne

Graviditetsenkäten är en ny webbaserad patientenkät som riktar sig till gravida och nyblivna mammor.
Syftet är att fånga gravida och nyblivna mammors hälsa och erfarenheter av vården under graviditet, förlossning och eftervård för att regioner ska få underlag att utveckla och förbättra vården.

Testperiod
Den 29 januari startar en åtta veckors testperiod av enkäten i Region Halland och Region Skåne via 1177 Vårdguidens e-tjänster. Under testperioden kommer enkäten enbart att kunna besvaras digitalt och på svenska.

Vem kan besvara enkäten?
Enkäten skickas ut till de som:

  • är i graviditetsvecka 25
  • fött barn för åtta veckor sedan
  • eller fött barn för ett år sedan

För att nås av enkäten behöver kvinnorna dessutom ha:

  • en manuell inskrivningsregistrering i Graviditetsregistret
  • ha loggat på www.1177.se och aktiverat aviseringar
  • och ett svenskt personnummer

Informationsmaterial
Informationsmaterialet består av en folder samt en affisch. Avsändaren för enkäten är Nationell Patientenkät tillsammans med regionen. Materialet är utskickat till kvinno- och mödrahälsovården samt förlossningskliniker i Halland och Skåne. Materialet finns även för utskrift via denna länk.

Nästa steg
Graviditetsenkäten kommer att lanseras i alla regioner på sikt och kunna användas i det långsiktiga förbättringsarbetet. Mer information och en tidplan kommer längre fram.

Om du har frågor eller funderingar kontakta:
Inger Almelund, projektledare
E-mail: Inger.Almelund@regionhalland.se
Telefon: 070-365 61 02

Läs vidare
SKL:s arbete med förlossningsvård och kvinnors hälsa
Nationell patientenkät – Graviditetsenkäten

Publicerad: 2019-01-28

Senast ändrad: