Direkt till innehållet

HCV RNA analyseras nu i Halmstad

Laboratoriet informerar – Klinisk mikrobiologi 2020-03-10

Från och med 200310 kommer Mikrobiologen Halmstad att börja analysera Hepatit C RNA (HCV-RNA). Tidigare skickades dessa prover till mikrobiologen i Lund. Precis som innan beställs analysen i VAS och samma provkod gäller (HCVRNA). Rekommenderat provmaterial är PPT-rör (pärlemorfärgat). Analysfrekvens måndag-fredag.

Indikation för provtagning:

  • Efter positivt screening-test (anti-HCV) för att avgöra om aktiv hepatit C infektion föreligger.
  • Vid tidigare utläkt hepatit C men misstanke på nysmitta.
  • Monitorering av hepatit C infektion under behandling.
  • Misstänkt hepatit C infektion där screeningtest kan misstänkas bli negativt, t ex kraftig immunsuppression eller mycket tidig infektion.

Se även analysförteckningen för mer information.

 

Vid frågor kontakta:

Emma Löfström

Klinisk mikrobiolog

Emma.lofstrom@regionhalland.se

Publicerad: 2020-03-10

Senast ändrad: