Direkt till innehållet

Hematologi: nya analysinstrument medför nya rutiner

LABORATORIET INFORMERAR – Klinisk kemi 2019-04-02

På grund av att Klinisk kemi Halland har ny instrumentering för hematologiska rutinanalyser vill laboratoriet meddela delvis ändrade rutiner samt påminna om andra.

Rörfyllnad
För bästa analyskvalitet ska rören fyllas tills vakuum tar slut. Laboratoriet accepterar dock rör med mindre fyllnad och har varit generös med att svara ut resultat från underfyllda EDTA-rör. För att säkersälla analyskvalitet och att laboratoriet får tillräckligt med provmaterial vill vi att rören minst fylls enligt anvisningen nedan. Fortsättningsvis kommer inga analysresultat lämnas ut från rör med mindre fyllnad än röret på bilden.

EDTA-vakuumrör

Fyllnadsnivå för bästa analyskvalitet (till det övre svarta strecket)

Minsta acceptabla fyllnadsnivå: 21 mm från rörets botten.

 

 

Microtainerrör

Microtainerrör ska fyllas till mellan 250 μL och 500 μL.

Laboratoriet ser gärna att röret alltid fylls till 500 μL.

Om B-Celler eller B-Neutrofila granulocyter är beställt på röret måste det vara fyllt till 500 μL för att provmaterialet ska räcka.

Blandning
Laboratoriet får in många EDTA-rör med koagel i med uteblivet provsvar och ny provtagning som följd. Som alla blodprovtagningsrör måste även EDTA-rör blandas direkt efter provtagning (direkt när röret tas från hylsan). Utför 8-10 kompletta vändningar. Om provtagningsvagga används ska röret vändas minst två gånger manuellt innan det läggs på vaggan.
En komplett vändning

Förvaring
Om Erc(B)-MCV, Erc(B)-MCHC eller B-EVF är beställt på röret, ska röret förvaras i kyla i väntan på transport till laboratoriet. Vår rekommendation är att Närsjukvården fortsättningsvis låter alla hematologirör anta rumstemperatur och sedan förvarar dem i kyla i väntan på transport till laboratoriet.

Blodutstryk vid B-Celler (differentialräkning)
Vid beställning av B-Celler görs blodutstryk från EDTA-röret på objektglas och bifogas om provet inte anländer till laboratoriet inom 6 timmar (4 timmar om provet är taget i microtainerrör). Bifoga minst två utstryk.
Det är nu ett nytt objektglas som ska användas, ”Objektglas Sysmex” Websesam art.nr 603513. Endast detta objektglas passar i laboratoriets nya instrument.
”Objektglas Sysmex” går också bra att använda som utstryksglas.
Websesam art.nr 603513

Instruktionsfilm för blodutstryk
De blodutstryk som bifogas med EDTA-röret är av mycket varierande kvalitet.
Se filmklipp om hur blodutstryk med god kvalitet ska utföras.

Vid frågor kontakta:
Spec.BMA/Instruktör Martin Samuelsson
Martin.Samuelsson@regionhalland.se
Tfn: 035-13 18 05

Publicerad: 2019-04-02

Senast ändrad: