Direkt till innehållet

Hissar vid ingång 2 på Hallands sjukhus Kungsbacka renoveras

Hissarna vid ingång 2, målpunkt D renoveras och arbetet beräknas pågå till årsskiftet 20/21. Under renoveringen är endast en hiss i taget i drift. Om möjligt välj trapporna under renoveringstiden för att underlätta för sjukvårdstransporter. Under renoveringen kan det förekomma störande ljud i lokalerna runt om. Vi hoppas ni har överseende med det. Hänvisningsskyltar finns på plats.

Publicerad: 2020-11-25

Senast ändrad: