Direkt till innehållet

Hjälpmedelscentrum – förändringar för att minska smittspridning

Idag arbetar vi för att minska alla kontaktytor genom att undvika fysiska möten med brukargrupper. Vi för en dialog med brukaren och/eller förskrivare för att prioriteringarna ska bli så bra som möjligt.

Vi tar emot brukare/förskrivare för utprovningar/reparationer/leveranser/hämtningar utifrån en daglig bedömning kopplat till aktuella smittspridningsåtgärder som Region Halland gör. Om möjligt så vill vi att brukare/boendepersonal ställer hjälpmedel som ska repareras eller hämtas utanför ytterdörren till brukaren/boendet eller så nära utgången som möjligt.

Bakgrund utifrån Socialstyrelsens prioriteringsordning
Behovs- och solidaritetsprincipen innebär att vårdens resurser ska satsas på de patienter som har störst behov. De största behoven kopplas till de svåraste sjukdomarna och den sämsta livskvaliteten och det görs ingen strikt skillnad mellan medicinska behov och livskvalitetsbehov. Hur stort behovet är bedöms utifrån hälsoproblemets svårighetsgrad och varaktighet samt vilken hälsofrämjande nytta en planerad vårdinsats bedöms medföra. Principen innebär också att man särskilt ska ta hänsyn till behoven hos grupper som har svårt att göra sina röster hörda, till exempel barn, åldersdementa och personer med kommunikativa funktionsnedsättningar.

Detta innebär att följande prioriteringsordning ska tillämpas:

  1. Livsuppehållande insatser innefattar insatser vid allvarlig, eller risk för allvarlig, nedsättning av kroppsfunktioner – som andning, cirkulation (tryck), nutrition samt palliativa i slutskedet.
  2. Möjlighet att klara basfunktioner i hemmet ska därefter tillgodoses; med detta avses personlig vård, förflyttningar, äta och dricka, klä på och av sig samt vardagskommunikation samt hjälpmedel för barn att kunna leka och utvecklas. (Trygg och effektiv utskrivning).
  3. Därefter kan hjälpmedel för vardagsfunktioner i närområdet förskrivas; att kunna utföra ärenden och inköp samt för vardagliga promenader.
  4. Hjälpmedel för fritidssysselsättning kan förskrivas först när ovanstående behov är tillgodosedda.

Publicerad: 2020-03-17

Senast ändrad: