Direkt till innehållet

Hjälpmedelscentrum – förändringar för att minska smittspridning

Med anledning av att vi vill försöka minska smittspridningen av Covid-19 och minimera kontaktytor så har vi på Hjälpmedelscentrum fattat följande beslut:

  • Utprovningar som är akuta eller rör trygg och effektiv utskrivning från slutenvård kommer vi arbeta med som vanligt. Övriga utprovningar ställs in från och med måndag 16/3 till 30/4 (eller tills annat besked kommer).
  • Utbildningar som är inplanerade under våren ställs in och nya tillfällen erbjuds som tidigast till hösten. Vid akut behov av förskrivningsrätt för nutrition och inkontinenshjälpmedel, kontakta Marina Olsson. Övriga förskrivarutbildningar är digitala och kan genomföras via kompetensportalen.
  • Reparationer, hämtningar och leveranser utförs som vanligt just nu tills annan information lämnas. Om möjligt så vill vi att brukare/boendepersonal ställer hjälpmedel som ska repareras eller hämtas utanför ytterdörren till brukaren/boendet eller så nära utgången som möjligt.

Vi håller oss uppdaterade och följer råden som ges av svenska myndigheter samt Region Halland. Ny information skickas löpande vid förändringar.

Publicerad: 2020-03-13

Senast ändrad: