Direkt till innehållet

Hmc: Nytt sortiment och ny hantering av lyftselar

Från 2019-03-01 har Region Halland tillsammans med Region Skåne och Region Blekinge nytt avtal på lyftselar.
I samband med avtalsstarten kommer Hjälpmedelscentrum att ändra prissättning på lyftselar från hyra till försäljning. Orsaken är en översyn av inköpspris och hanteringskostnad där bedömningen har gjorts att detta blir billigast för alla parter. Lyftselar som är förskrivna t.o.m. 2019-02-28 kommer debiteras via hyra så länge selen finns registrerad på brukaren.

För att möjliggöra för förskrivare att vid behov prova olika selar hos brukaren kommer det finnas möjlighet att ha lyftselar på buffertförråd. Lyftselarna kommer även att finnas på utprovningslager i Halmstad, Varberg och Kungsbacka för att ge möjlighet att prova selarna själva eller tillsammans med hjälpmedelskonsulent.

Se sortimentsguide som publiceras i samband med avtalsstart för aktuellt sortiment.
Vid frågor kontakta Hjälpmedelscentrum.

Publicerad: 2019-02-18

Senast ändrad: