Direkt till innehållet

Hög provvolym för PCR-analys av SARS-CoV-2 leder till längre svarstider

Laboratoriet informerar – Klinisk mikrobiologi 2021-01-09

De senaste veckorna har antalet prover som skickas till oss för analys av SARS-CoV-2 ökat enormt. Vi har bemött denna situation (och bristen på analysreagenser) med att sätta upp nya instrument och utvidga våra arbetstider. Trots detta kommer vi ha svårt att få ut provsvaren inom 24 timmar.
Proverna svaras alltid ut så fort resultaten föreligger. Genom telefonsamtal kan man inte få snabbare svar eftersom vi inte kan leta efter enstaka prov. Vi har heller ingen möjlighet att tidigarelägga analyserna. Vi ber er därför att undvika onödiga samtal.

Publicerad: 2021-01-09

Senast ändrad: