Direkt till innehållet

Inblick: Covid-19-arbetet på en akutmottagning

När coronapandemin var ett faktum i början på mars var det akutmottagningarna i Halmstad och Varberg som stod i frontlinjen för att ta emot patienter med misstänkt covid-19. För att klara av detta genomfördes en stor omställning. 

Harriet Larsson, avdelningschef på akutmottagningen i Varberg, berättar om omställningen.

– Från en dag till en annan var vi tvungna att organisera om stora delar av vår verksamhet, både i Varberg och i Halmstad. Vi skulle ta fram ett flöde för patienter med misstänkt covid-19 med de ändringar i arbetssätt och lokaler som det innebar, och samtidigt upprätthålla flödet för patienter utan symtom, säger Harriet Larsson.

Medarbetarna fick utbildning i användning och hantering av skyddsutrustning och utvecklade nya arbetssätt för att ta emot patienter till akutmottagningarna.

Några dagar in i omställningen, på eftermiddagen den 13 mars, fick akutmottagningarnas avdelningschefer, Harriet Larsson och Carina Månsson, i uppdrag att organisera tält utanför mottagningarna i Varberg och i Halmstad. Tanken var att använda tälten för att triagera patienter med misstänkt covid-19 och separera dem med misstänkt smitta från dem som inte har symtom.

Gult sjukvårdstält, Covid-19
Tältet utanför akutmottagningen i Varberg.

 

– Det var mycket att rodda i. Medicinteknisk utrustning skulle komma på plats, IT-utrustning, ström och värme skulle fungera och våra medarbetare skulle vänja sig vid de nya arbetssätten. Klockan var halv nio på kvällen när tälten var på plats och klockan två dagen efter tog vi emot våra första patienter i tältet i Varberg, berättar Harriet Larsson.

I Halmstad fanns möjlighet att triagera patienter med misstänkt covid-19 i andra lokaler på mottagningen, och på så vis separera dem med misstänkt smitta från dem som inte har symtom. Därför användes inte tältet här.

Frida Forsdahl, sjuksköterska.
Frida Forsdahl, sjuksköterska, visar hur en undersökning kan gå till inne i tältet.

 

I samband med att tälten kom på plats så infördes väktare vid entrén till akutmottagningarna som meddelar vårdpersonal när det kommer en ny patient som söker vård. En första bedömning av patienten görs alltid utomhus av en vårdpersonal, via ett formulär som kallas ”spot-check”.

Frida Forsdahl, sjuksköterska.

Frida Forsdahl, sjuksköterska, visar hur en ”spot-check” går till utanför entrén till akutmottagningen.

 

Under några veckor framöver väntade fler förändringar i verksamheterna. Till exempel:

  • Patienter med misstänkt covid-19 kommer in till akutmottagningen via ambulanshallen genom en separat ingång eller via spotcheck till AVA:s lokaler.
  • Inplastade skynken har installerats som kan fällas ned i kulverten som ligger mellan ambulanshallen, AVA och akutmottagningen i Varberg för att minska risk för smittspridning när patienter med misstänkt covid-19 rör sig där.
  • Akuten i Halmstad har separerat akutrummen med plast, ett för patienter med misstänkt covid-19 och ett vanligt akutrum.
  • AVA har stängts för ordinarie verksamhet i både Halmstad och Varberg. Alla patienter med misstänkt covid-19 tas omhand i AVA:s lokaler från och med den 23 mars. Medarbetarna på AVA i Varberg har fått utbildning och arbetar tills vidare tillsammans med akutmottagningarnas medarbetare. I Halmstad sker detta med befintlig personal från akutmottagningen.
  • Ett övervakningssystem har installerats i AVA:s lokaler i Varberg. I Halmstad finns det inga övervakningsplatser, men det finns möjlighet att kontrollera patientens vitalparametrar på samma sätt på AVA som på den ordinarie akutmottagningen.

Tillsammans gör vi jobbet

Under hela omställningen har Harriet och hennes chefskollegor varit väldigt noga med att ge medarbetarna löpande information om covid-19-läget och de förändringar som mottagningen behöver göra med anledning av detta. I början kom det nya beslut nästan varje dag och cheferna kallade till möten minst två gånger per dag.

– Alla medarbetare har varit väldigt flexibla under hela omställningen. Alla har ställt upp för varandra, jobbat extrapass och haft ett gemensamhetstänk som varit viktigt för att vi tillsammans har kunnat genomföra de förändringar som behövts. I både Halmstad och Varberg har vi haft arbetsgrupper med representanter från personalen vid varje förändring, berättar Harriet Larsson.

Vård på akutvårdsavdelningen.
Så här kan omhändertagandet av en patient med covid-19 se ut.

 

Skapa trygghet

Från och med i slutet av mars kan medarbetare delta på en utcheckning på sin arbetsplats tillsammans med ett stödteam. Vid dessa tillfällen kan man dela med sig om sitt mående, lyfta fram det man tycker att man har gjort bra under arbetspasset och vad som kan göras bättre. Dialoger har också förts om etiska aspekter.

Att nya och erfarna medarbetare ska få arbeta tillsammans har också varit viktigt för att skapa trygghet under omställningen av arbetet på akutmottagningarna.

Då, nu och framåt

I början av mars och under april var det många som sökte vård för covid-19-symtom på akutmottagningarna. Antal sökande har nu minskat en aning.

– Det är viktigt att vi alla även framöver håller avstånd, tvättar händerna ofta och inom vården använder handsprit och följer de hygienriktlinjer som finns. Då skapar vi goda förutsättningar för att vi tillsammans kan hålla smittspridningen på en låg nivå under sommaren, avslutar Harriet Larsson.

 

Här kan du läsa om hur det går till att söka vård på akutmottagningarna i Varberg och Halmstad.

 

Publicerad: 2020-06-18

Senast ändrad: