Direkt till innehållet

Inblick på en epidemiavdelning

I vanliga fall arbetar Pia Gjelstrup som chef på avdelning 3C och ortopedimottagningen, och Lena Winblad arbetar som chef på avdelning 1A (gynekologi) och gynekologimottagningen. Nu arbetar de tillsammans som arbetsledande chefer på epidemiavdelning 3C i Varberg.

Vilka vårdas på en epidemiavdelning?

Patienter som är i behov av slutenvård på Hallands sjukhus Varberg och har misstänkt covid-19 läggs i första hand in på epidemiavdelning 2C. Här vårdas alla patienter i enkelrum till dess att provresultatet för covid-19 kommit in. Om patienten inte är smittad flyttas hen till en vanlig vårdavdelning, till exempel en kirurgiavdelning eller medicinavdelning. Om patienten har bekräftad covid-19 flyttas patienten till epidemiavdelning 3C.

– Om det inte finns plats för alla patienter med misstänkt smitta på avdelning 2C så läggs de in på en egen vårdsal på 3C, men tanken är att vi i möjligaste mån endast ska behandla patienter som har bekräftad covid-19 här på 3C, berättar Pia Gjelstrup.

Om patientens tillstånd försämras med anledning av covid-19 flyttas patienten till en intermediär vårdavdelning (IMA) där möjlighet finns att ge extra syrgas (så kallad högflödesbehandling) eller till intensivvårdsavdelning (IVA) vid behov av respiratorvård.

Snabb omställning till covid-19-vård

De första vårdplatserna på epidemiavdelning 2C öppnades den 20 mars. När spridningen av coronaviruset ökade i omfattning och det fanns behov av ännu större omställning inom Hallands sjukhus, fick ortopedikliniken i uppdrag av sjukhusledningen att ställa om även avdelning 3C till en epidemiavdelning – på tre dagar. Detta var i slutet av mars.

– Sen ökade behovet av fler vårdplatser för covid-19-patienter snabbt och då blev också omställningen på avdelningen mycket snabbare. Tack vare ett intensivt arbete öppnade vi upp de första vårdplatserna för covid-19-patienter på 3C efter tre timmar istället för tre dagar. Detta var den 31 mars, berättar Pia Gjelstrup.

Den snabba omställningen skapade till en början osäkerhet och mycket diskussioner hos medarbetarna. Nu skulle de vårda en ny patientgrupp och dessutom skulle vårdpersonal från andra kliniker också bli en del i teamet.

– Vi är djupt imponerade av medarbetarnas inställning till omställningen. Trots kort varsel och mycket frågor så ser vi att alla är lösningsfokuserade och vill göra sitt bästa i den situation vi befinner oss i, säger Lena Winblad.

Vårdhygien har varit väldigt närvarande på avdelningen, i synnerhet i uppstarten och när nya medarbetare tillkommer. De finns bara ett samtal bort och ger tydliga instruktioner och har hållit i genomgångar för medarbetarna.

– Vårdhygien bidrog starkt till att medarbetarna blev trygga i hantering och användning av skyddsutrustning och basala hygienrutiner, berättar Lena Winblad.

Gun Bengtsson har arbetat som undersköterska på avdelning 1A (gynekologi) och gynekologimottagningen sedan 80-talet. Hon såg det som en självklarhet att göra det bästa av den nu uppkomna situationen och lär sig mycket nytt varje dag.

– Det är viktigt att upprätthålla en god kompetensnivå och fördela arbetsuppgifterna till de funktioner som bäst hanterar dem i nuläget. Alla får ökad kunskap hela tiden, och våra medarbetare hanterar det uppkomna läget föredömligt, säger Lena Winblad.

Vilka arbetar på epidemiavdelning 3C?

Omställningen har inneburit utbildningsinsatser för olika yrkesgrupper, dels i omställningen från öppenvård till slutenvård, men också från vård inom annan medicinsk specialitet till vård av covid-19-patienter.

På avdelningen arbetar sjuksköterskor, undersköterskor och barnmorskor. Ortoped och/eller gynekolog är medicinskt ansvariga för patienterna, med stöd av medicinläkare och infektionsläkare. Medarbetarna som bemannar avdelningen arbetar vanligtvis på avdelning eller mottagning inom ortopedi, urologi, gynekologi samt på mottagning vid Hallands sjukhus Kungsbacka. Men tillsammans ingår de nu i nya team på epidemiavdelningen.

– Alla har varit väldigt välkomnande mot varandra och vi har ett gott arbetsklimat och en god stämning i gruppen. På avdelningen finns en bred kompetens och vi lär oss hela tiden via utbildningsinsatser och av varandra, berättar Pia Gjelstrup.

Vårdnära service och städ är viktiga i arbetet och medicinska sekreterare är knutna till verksamheten på distans. Även fysioterapeuter, sjukgymnaster och annan rehabiliteringspersonal arbetar på avdelningen vid behov. Alla medarbetare har också möjlighet till psykosocialt stöd av psykolog eller kurator.

Tänk på att arbetet på en epidemiavdelning kan ändras med anledning av hur läget kring covid-19 utvecklas i samhället. Arbetssätten som beskrivs i texten kan därför se annorlunda ut längre fram.

Pia Gjelstrup och Lena Winblad, arbetsledande chefer.
Bild: Pia Gjelstrup och Lena Winblad, arbetsledande chefer.
Gun Bengtsson, undersköterska på epidemiavdelning 3C.
Bild: Gun Bengtsson, undersköterska på epidemiavdelning 3C.

 

Text och bild: Hallands sjukhus

Publicerad: 2020-04-28

Senast ändrad: