Direkt till innehållet

Uppdaterad information – riskerna med Picato-behandling överväger nyttan

I januari 2020 återkallades tillfälligt Picato (ingenolmebutat) som har använts vid behandling av aktinska keratoser. Detta efter en rekommendation från den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s (European Medical Agency) säkerhetskommitté PRAC, som en försiktighetsåtgärd på grund av möjligt ökad risk för hudcancer.

Den 11 februari 2020 avregistrerades Picato på företagets begäran i Europa. Den 17 april bekräftade PRAC att den granskning man har gjort har visat att riskerna med Picato överväger nyttan, och att effekten av läkemedelsbehandlingen dessutom inte bibehölls lika bra som för andra läkemedel registrerade på indikationen. Patienter som har använt Picato uppmanas vara uppmärksamma på eventuella hudförändringar och omgående kontakta sin läkare om de upptäcker något ovanligt. För mer information, läs nyheten EMA review of Picato concludes medicine’s risks outweigh its benefits från 2020-04-17 på EMA:s hemsida eller Behandling med Picato kan öka risken för hudcancer från 2020-04-20 på Läkemedelsverkets hemsida.

Vid revideringen av Region Hallands Terapirekommendationer har terapigruppen för Hud tagit bort sin tidigare rekommendation om Picato och ersatt den med licenspreparatet Efudix vid utbredda aktiniska keratoser, läs mer här. Efudix är inte godkänt i Sverige, men har under många år använts inom specialistvården med gott resultat. För att förskriva Efudix krävs att en enskild licens, vilket görs genom licenssystemet KLAS, som hittas på eHälsomyndighetens hemsida.

Oavsett val av behandling ska patienter med aktiniska keratoser alltid ges råd om solexponering. Visa gärna patienter broschyren Solens fram- och baksida, som även finns att beställa från broschyrbestallningen@regionhalland.se.

Läkemedelskommittén i Halland
Uppdatering 2020-04-29 (ursprungligen publicerad 2020-01-20)

Publicerad: 2020-04-29

Senast ändrad: