Direkt till innehållet

Information kring senarelagd start av BT – bastjänstgöring för läkare

Den nya bastjänstgöringen för läkare, BT,  skulle ha startat den 1 juli i år för läkare som är legitimerade efter utbildning utomlands. Nu skjuts starten upp till den 1 juli 2021 enligt riksdagens beslut. 

Anledningen är coronapandemin som försenat den nya föreskriften för BT och ST  och övergångsreglerna  från nuvarande AT och ST. Bakom regeringens förslag att skjuta upp BT-starten ligger gemensamma påtryckningar från Läkarförbundet och Sveriges Kommuner och regione

Inom Region Halland finns det en arbetsgrupp bestående av, bland andra, AT-chefer och övergripande ST-studierektorer som arbetar för att förbereda för införandet av BT i Halland från hösten 2021. Bland annat kommer BT att ställa högre krav på handledning och kompetenskontroll, vilket innebär att en del utbildningsinsatser behöver göras redan under kommande höst. Gruppen leds av Anna Maria Sankari Ho, övergripande ST-studierektor på HSH och överläkare på Barn- och Ungdomskliniken i Halland.

Publicerad: 2020-06-09

Senast ändrad: