Direkt till innehållet

Information med anledning av att Region Sörmland pausar vaccination med Astra Zenecas vaccin

Under eftermiddagen idag meddelade Region Sörmland att man pausar vaccinationen av medarbetare med Astra Zenecas vaccin. Orsaken är att fler medarbetare än förväntat drabbats av feber efter vaccination. Läkemedelsverket har kontaktat tillverkaren och utreder orsaken.

Feber, huvudvärk, trötthet, muskelvärk och illamående hör till det som är vanliga biverkningar efter vaccinationen och går vanligtvis över inom ett till två dygn. Men då fler medarbetare än förväntat fått feber har Region Sörmland pausat de vaccinationer som var planerade att göras under helgen för att kunna ta reda på orsaken innan man fortsätter vaccinera.

Veronica Arthurson, som är enhetschef för läkemedelssäkerhet vid Läkemedelsverket säger att man inte ser någon anledning att stoppa vaccinet:

– Vi har tagit del av uppgifter om misstänkta biverkningar för vårdpersonal som fått feber dagen efter vaccination. Vi har kontaktat tillverkaren och även pratat med chefsläkarna i berörda regioner och utreder detta skyndsamt. Samtidigt måste man komma ihåg att feber och influensasymtom är vanliga och kända biverkningar i samband med vaccinationen. Personalen gör rätt i att stanna hemma vid minsta förkylningssymptom, enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Läkemedelsverket ser i nuläget ingen anledning att på generell basis göra ändringar i den planerade vaccinationen med AstraZenecas vaccin.

Även Region Halland förbereder vaccination med Astra Zenecas vaccin under måndagen.

– Vi följer detta noga och har kontakt med Läkemedelsverket, säger Maria Löfgren, biträdande smittskyddsläkare i regionen. Utifrån detta ändrar vi inte planeringen att börja vaccinera med vaccinet från Astra Zeneca på måndag.

Eftersom alla vaccin kan ge övergående biverkningar som feber, trötthet och muskelvärk har Region Halland sedan tidigare haft rekommendationen att vaccinera personalgrupper i omgångar för att inte drabbas av stor samtidig sjukfrånvaro.

– Det är bra att man är på sin vakt. Samtidigt har omfattande vaccination med AstraZenecas vaccin skett i andra länder och vi har inte tagit del av några liknande rapporter därifrån eller från de övriga regionerna i Sverige. Vi har rutiner i vården för att hantera och rapportera misstänkta biverkningar och patienterna uppmanas också att bidra till den rapporteringen. Om liknande signaler skulle komma här kommer vi att uppmärksamma det, säger Anders Åkvist, regional chefläkare.

Publicerad: 2021-02-12

Senast ändrad: