Direkt till innehållet

Information om bilanpassningar/fordonsanpassningar

Vårdriktlinjerna som möjliggör förskrivning av bilanpassningar i Halland har efter beslut från Gemensam nämnd för hemsjukvård och hjälpmedel tagits bort den 18 juni 2021.

Anledningen är att bilanpassningsprodukter inte är MDR-klassade. Det är därför inte längre möjligt att förskriva bilanpassningar i Halland. Region Halland kommer inte att återkalla bilanpassningar från brukare. Förskrivaren har ett fortsatt uppföljningsansvar så länge brukaren har kvar sin bilanpassning.

Bilanpassningar som inte längre används av brukare ska returneras till Hjälpmedelscentrum för avregistrering. Beslutet gäller ISO-koder: 121204, 121207, 121212, 121215, 121218 och 121221.

Kontakt: Marina Olsson

 

Publicerad: 2021-06-23

Senast ändrad: