Direkt till innehållet

Information om ISO-kod 04 27 18 (tyngdtäcke)

Vårdriktlinjen som möjliggör förskrivning av tyngdtäcken i Halland tas bort 210901. Efter det är det inte längre möjligt att förskriva tyngdtäcken. Region Halland kommer inte att återkalla tyngdtäcken från brukare. Förskrivaren har ett fortsatt uppföljningsansvar så länge brukaren har kvar sitt tyngdtäcke. Tyngdtäcken som inte längre används av brukare ska returneras till Hjälpmedelscentrum för avregistrering. De verksamheter som har egen lagerhållning av tyngdtäcken behöver planera för sin verksamhetsutfasning. Hjälpmedelscentrum kommer inte erbjuda rådgivning eller utprovningsmöjligheter av tyngdtäcken efter 210831.

Publicerad: 2021-06-17

Senast ändrad: