Direkt till innehållet

Informationsfilm NCS Läkemedelsmodul 5.13

Utbildningsinsatser kommer att krävas inför uppgraderingen av NCS Läkemedelsmodul till version 5.13 som planeras att driftsättas den 16 mars. Avdelningen för Läkemedels- och journaltjänster har tagit fram en informationsfilm som presenterar de största förändringarna som har påverkan på en del av de arbetssätt som används idag.

Några av de större förändringarna är följande:

  • Möjlighet att stoppa uttag/makulera tidigare recept vid förnyelse.
  • Behandlingsorsak blir tvingande för nya förskrivningar och nya ordinationer.
  • Ändringsorsak bli obligatoriskt att ange vid ordinationsförändring eller utsättning.
  • Flaggning av biologiska läkemedel i Utdelningslistan.
  • Stödja uthopp till Pascal med fler webbläsare än Internet Explorer.
  • Förändrat utseende vid verkställande av förberedelser vid inskrivning.

Informationsfilmen finns tillgänglig via NCS Utbildningssida för kommande versioner men kan även nås via denna länk: Informationsfilm – NCS Läkemedelsmodul 5.13

För ytterligare presentation och visning av den nya funktionaliteten kommer även ett antal digitala informationstillfällen att hållas via Teams. Dessa informationstillfällen kan ses som ett komplement till informationsfilmen där det även finns möjlighet att ställa frågor.

Informationstillfällen via Teams hålls följande datum, anmälan sker via Kompetensportalen:

vecka 5       onsdag 2/2 kl.13–14, torsdag 3/2 kl.15–16
vecka 7       tisdag 15/2 kl.13–14
vecka 9       onsdag 2/3 kl. 15.30–16.30, torsdag 3/3 kl. 15.30–16.30

Vid frågor kontakta avdelningen för Läkemedels- och journaltjänster RK Vårdsystem,
eller Läkemedelssupporten, telefon 010  47 61 900.

Publicerad: 2022-02-16

Senast ändrad: