Direkt till innehållet

Intyg för sjukresa under coronapandemin

För att minska risken för smitta av covid-19 finns särskilda rekommendationer för serviceresor. Från och med 20 oktober ändras dessa rekommendationer.

Resa till och från vårdbesök

Om patienten har medicinska skäl, erbjuds patienten att åka med regionens sjukresefordon. Patienten behöver då ett intyg från vården. Under pandemin begär vi inte in intyg för patienter som har fyllt 70 år (i vanliga fall 85 år).

Från och med den 20 oktober börjar vi köra samåkning i våra transporter igen. Det kommer att ske med succesiv upptrappning.

I dagsläget kör vi:

– två kunder i en taxi.
– fyra kunder samt ev. ledsagare i sjukresefordon.
– smittade eller misstänkt smittade av covid-19 ensamma i särskilt fordon.

Så skriver du intyg

När du ska skriva ett intyg för sjukresa gör du det i applikationen Reseintyg via webben. I intyget kryssar du i ”Ensamåkare” i beställningen för patienter som är extra känsliga eller har kraftigt nedsatt immunförsvar och därför inte bör samåka med andra.

Resa till och från pandemimottagning

Om patient med symtom på covid-19 inte själv kan ta sig till självprovtagningen, eller med Bank-ID kan legitimera sig för beställning av provtagning med hemleverans, kan patienten få åka med liggande sjukresa till pandemimottagningen.

Medarbetare på pandemimottagningen beställer en liggande sjukresa åt patienten via SOS Alarm.

Läs om hur du beställer en liggande sjukresa

Läs mer om sjukresor

Publicerad: 2021-10-18

Senast ändrad: