Direkt till innehållet

Intyg för sjukresa under coronapandemin

För att minska risken för smitta av covid-19 har särskilda rekommendationer för serviceresor tagits fram. Vi vill nu påminna om vad som gäller när du skriver intyg för sjukresa, vid konstaterad eller misstänkt covid-19.

Resa till och från vårdbesök

Om patienten har medicinska skäl, erbjuds patienten att åka med regionens sjukresefordon. Patienten behöver då ett intyg från vården. Under pandemin kommer vi inte att begära in intyg för patienter som har fyllt 70 år (i vanliga fall 85 år).

När du ska skriva ett intyg för sjukresa gör du det i applikationen Reseintyg via webben. I intyget finns sedan tidigare valmöjligheten ”Ensamåkare”. Denna ruta ska du INTE kryssa i, om patienten enbart behöver transporteras ensam på grund av rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten. Fyll istället i intyget precis så som du gjorde innan pandemin. Bedömningen om ensamåkning görs vid varje enskilt fall, vid bokning av varje enskild resa, av Resam.

Resa till och från pandemimottagning

Om patienten inte själv kan ta sig till självprovtagningsbuss, eller med Bank-ID kan legitimera sig för beställning av provtagning med hemleverans, kan patienten få åka med liggande sjukresa till pandemimottagningen. Medarbetare på pandemomottagningen beställer en liggande sjukresa åt patienten via SOS Alarm.

Läs om hur du beställer en liggande sjukresa

Läs mer om sjukresor

Publicerad: 2020-07-08

Senast ändrad: