Direkt till innehållet

JAK2, kvantitativ kommer att börja analyseras på Klinisk kemi i Halmstad

LABORATORIET INFORMERAR - Klinisk kemi 191009

Förändring fr.o.m. 9 oktober 2019

JAK2
Analysen, DNA JAK2 p. V617F mutation, kvantitativ kommer att börja analyseras på Klinisk kemi i Halmstad. Detta innebär att analysen kommer att besvaras med ett siffersvar och inte bara som Påvisbart eller Ej påvisbart som tidigare.

Svarskommentarerna kommer med den nya kvantitativa analysen att se ut enligt följande:

 <0,042 %

Analys av genomiskt DNA med kvantitativ PCR påvisar en normal JAK2-gen avseende kodon 617. Ingen mutation motsvarande aminosyresubstitutionen p.V617F kan detekteras.

 ≥0,042 % till <1 %

Analys av genomiskt DNA med kvantitativ PCR påvisar en mutation i JAK2-genen motsvarande    aminosyresubstitutionen p.V617F, men i mycket låg nivå. Eftersom den kliniska relevansen av allefrekvenser < 1 % är oklar, är resultatet inte diagnostiskt. Ny kontroll vid ett senare tillfälle kan vara av värde.

 ≥1 %

Analys av genomiskt DNA med kvantitativ PCR påvisar en mutation i JAK2-genen motsvarande aminosyresubstitutionen p.V617F.

Tidigare analyserades DNA JAK2 mutation, kvalitativ i Halmstad men har sedan 170901 skickats vidare för analys på Klinisk kemi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, pga tekniska problem i Halmstad. När analysen utfördes i Halmstad svarades resultaten ut som POS och NEG medan de när de utfördes på Sahlgrenska besvarades som PÅV (Påvisbar) och EJ PÅV (Ej Påvisbar) för att särskilja dessa från Halmstads analyser. Sahlgrenskas analys var kvantitativ och originalsvaret scannades in till patientens e-arkiv i de fall beställande klinik använde VAS.

De prover som har hunnit skickas till Sahlgrenska Universitetssjukhuset innan den nya analysen driftsattes i Halmstad kommer att besvaras som Påvisbart och Ej Påvisbart som tidigare. Således kan svarskommentarerna skilja sig åt under övergångsperioden.

Remiss
Observera att en ny remiss ska användas för DNA JAK2 p. V617F mutation, kvantitativ. Denna finns att hämta under Analysförteckningen på vårdgivarwebben.

Vid frågor kontakta:
Specialistläkare Annika Strand
Annika.Strand@regionhalland.se
Tfn 035-13 18 12

Publicerad: 2019-10-09

Senast ändrad: