Direkt till innehållet

Auricula stängs 16/9 kl 16.30 – Journalia-AK driftsätts 21/9

 

Journalia-AK kommer ersätta Auricula ordinationsstöd för hantering och dosering av antikoagulantiabehandling i Region Halland.

Användningen av Journalia-AK är avsedd för de användare som idag arbetar aktivt i Auricula ordinationsstöd med hantering och dosering av antikoagulantiabehandling. De användare som i dagsläget använder sig av läsfunktionen för Auricula via formulär AUR i VAS kommer istället att behöva logga in i Journalia-AK för att vid behov kunna se samma information.

Journalia-AK installeras på alla datorer där VAS finns för att möjliggöra tillgänglighet vid behov av att kunna läsa doseringsinformation. Ingen åtkomst till systemet är möjlig innan 21/9.

 

Övergången v.38 och 39

Auricula ordinationsstöd kommer kunna användas fram till 16.30 på onsdag eftermiddag den 16/9, därefter försätts alla enheter i läs-läge , vilket innebär att ingen dosering eller hantering av doseringsbrev kommer kunna ske. Således viktigt att alla doseringsbrev och liknande skickas iväg från Auricula senast 16.30 för att dessa ska kunna gå iväg från systemet till patienterna.

Auricula kommer efter nedstängningen att finnas kvar som en läsdatabas att använda som stöd vid övergången till det nya systemet Journalia-AK. De användare som idag har behörighet i Auricula kommer att komma åt läsdatabasen, inga nya behörigheter tilldelas för Auricula då denna information även återfinns i Journalia-AK.

Auriculas läsfönster som kan nås från VAS via formulär AUR kommer inte att vara tillgängligt efter övergången till läs-läge den 16/9.  Aktuell doseringsinformation nås i Journalia-AK från den 21/9, inloggning med SITHS-kort.

 

Viktiga hålltider vid övergången!

16/9  kl. 16.30 Allt arbete i Auricula måste avslutas och brev skickas iväg
16/9  kl. 16.45 Auricula försätts i läs-läge, inkommande provsvar stoppas
16/9  kl. 17.00 Anrop av formulär AUR i VAS stängs ner, inget läsfönster kan presenteras
17/9 – 20/9 Reservrutin gäller för nödvändig dosering av antikoagulantia
17/9 – 18/9 Kopiering, överföring och validering av informationen sker mellan systemen
21/9 Journalia-AK börjar användas

 

Här finns Auricula reservrutin     

Här finns Verksamhetsinformation driftsättning journalia-AK

Utbildning

Onlinekurserna finnas tillgängliga i Kompetensportalen som alla användare kan ta del av vid behov.
Samt lärarledda utbildningstillfällen via Skype, för med information se här.

 

Rutiner

De verksamhetsrutiner som påverkas av bytet till nytt doseringssystem behöver ses över av berörda verksamheter. Dessa ska korrigeras och uppdateras utifrån de förutsättningar som det nya systemet Journalia-AK  ger som utgångspunkt för hantering och dosering av antikoagulantiabehandling.

 

För mer information kring projektet se sidan för Journalia-AK på vårdgivarwebben.

För övriga frågor kontakta Läkemedelssupporten på telefon 010 – 47 619 00
eller registrera ett ärende via ServiceDesk.

Publicerad: 2020-09-16

Senast ändrad: