Direkt till innehållet

Kalcipos-D åter tillgängligt samt tillfällig restsituation Kalcipos – påverkan på dospatienter

Tablett Kalcipos-D är nu åter tillgänglig för förskrivning efter en längre tids restnotering. Däremot är tablett Kalcipos (utan D-vitamin) nu tillfälligt restnoterad och beräknas vara åter i mitten av november. Kalcipos-D bör därför återinsättas för dosdispensering och ersätta förskrivning av Kalcipos och helförpackning D-vitamin. Var vaksam på risken för dubbelmedicinering vid eventuell förskrivningsändring.

 

När Kalcipos-D restnoterades ändrades förskrivningen till tablett Kalcipos 500 mg och Benferol 400 E för berörda dospatienter. Ursprungligen skulle förskrivningen ändras tillbaka till Kalcipos-D när det åter var tillgänglig. Pga. problem med dosdispensering av Benferol lämnades Benferol istället ut som helförpackning till patienterna. I samråd mellan Region Halland, Västra Götalandsregionen och Dosapoteket bedöms det inte vara aktuellt med ett automatiskt byte tillbaka till Kalcipos-D pga. den risk för dubbelmedicinering som då finns.

Det förekommer att förskrivare har ändrat det automatiska bytet Benferol helförpackning till en dispenserad D-vitamin för dospatienter. Därför kan det finnas dospatienter som har D-vitamin dispenserat i dospåse, exempelvis i form av tablett Divifarm 800IE.

 

Förskrivare kan kontakta Dosapoteket för att få listor över vilka patienter som är berörda för att efter bedömning återinsätta Kalcipos-D.

Kontaktuppgifter till Dosapoteket är:

Tel: 010 – 447 74 99

e-post: apodos@apoteket.se

 

Se även Nyheter från Apodos (apoteket.se)

 

Läkemedelskommittén Halland 2021-09-29, uppdaterad 2021-10-25

Publicerad: 2021-10-25

Senast ändrad: