Direkt till innehållet

Kasta pinnen vid provtagning av covid-19

Laboratoriet informerar – Klinisk mikrobiologi 2022-01-12

​Mikrobiologen får fortfarande en hel del prover för covid-19 där provtagningspinnen är kvar i provröret. Efter att pinnen förts ner i transportröret och snurrats i transportvätskan måste pinnen tas ut ur röret och kastas.
Eftersom det just nu är extremt många prover som analyseras behöver vi göra vad vi kan för att förenkla och snabba flödet. Om pinnen inte tas ut ur provröret innebär det mycket extra jobb för Mikrobiologen och därmed förlängda svarstider.
Så sprid informationen till provtagare att de ska kasta pinnen efter provtagning!

Publicerad: 2022-01-12

Senast ändrad: