Direkt till innehållet

Kasta pinnen!

Laboratoriet informerar – Klinisk mikrobiologi 2020-12-17

Provvolymen har ökat enormt de senaste veckorna. Mikrobiologen inför nya analysinstrument för att kunna ta hand om alla covidprover. För att kunna använda det nya provflödet krävs att provröret inte innehåller provtagningspinnen.

Rent praktiskt betyder det att man efter provtagningen för ner pinnen i transportröret och snurrar runt pinnen i transportvätskan i 3-5 sekunder. Pinnen måste sedan tas ut ur röret och kastas.

Publicerad: 2020-12-17

Senast ändrad: