Direkt till innehållet

Kontroll av Covid-19-vaccination

LABORATORIET INFORMERAR - Klinisk kemi 210316

Under de senaste veckorna har sjuk- och hälsovårdspersonal bokat upp sig för antikroppstest på våra provtagningsmottagningar för att kontrollera sin vaccinering. Denna test kommer falla ut med negativt resultat, dvs att inga antikroppar kan upptäckas.

SARS-CoV-2 viruset har olika proteiner (t.ex. spike-proteinet, nukleokapsid-proteinet eller envelope-proteinet) och de flesta som insjuknar i covid-19 bildar antikroppar mot flera av virusets proteiner.

I vaccinerna som finns tillgängliga i nuläget ingår endast spike-proteinet. Det betyder att man genom vaccination bildar antikroppar enbart mot spike-proteinet.
Antikroppstestet som finns i Region Halland påvisar bara antikroppar mot nukleokapsid-proteinet och eftersom dessa antikroppar finns hos de flesta insjuknade efter covid-19 valdes denna metod.

Med Region Hallands test kan man alltså inte påvisa antikroppar som bildas till följd av vaccinationen.

 

Vid frågor kontakta:

Verksamhetschef Klinisk kemi Halland
Katarina Junevik
Katarina.Junevik@regionhalland.se
Tfn 035-13 18 08

Verksamhetschef Klinisk mikrobiologi och vårdhygien Halland
Arne Kötz
Arne.Kotz@regionhalland.se
Tfn 035-13 18 62

 

Publicerad: 2021-03-16

Senast ändrad: