Direkt till innehållet

Kortvarig restnotering tablett Natriumbikarbonat Meda 1 g

Tablett Natriumbikarbonat Meda 1 g är restnoterad och beräknas åter tillgänglig sista veckan i juli. Inga perorala alternativ finns att tillgå.

Även om natriumbikarbonat i skrivande stund finns tillgängligt i mindre omfattning på halländska apotek är risken stor för att brist uppstår för flera patienter under restnoteringsperioden.

Den mest kritiska indikationen för tablett Natriumbikarbonat är acidos, till exempel vid njursvikt eller efter ett urologiskt ingrepp.

I Halland sker en fjärdedel av förskrivningen av tablett Natriumbikarbonat från primärvården. För primärvårdspatienter som ej bedöms klara sig utan tablett Natriumbikarbonat tills restsituationen är över rekommenderar vi konsultation med respektive organspecialist.

Läkemedelsenheten (LME), som svarar för läkemedelsförsörjningen på Hallands Sjukhus, bedömer att man har tillräckligt lager för att överbrygga den aktuella restsituationen, förutsatt oförändrad förbrukning och att restnoteringen ej varar längre än meddelat.

Restsituationen berör inte injektion Natriumbikarbonat (Fresenius Kabi).

 

Läkemedelskommittén Halland

2020-06-30

Publicerad: 2020-06-30

Senast ändrad: