Direkt till innehållet

Kravet på läkarintyg för smittbärarpenning tas tillfälligt bort

Regeringen har fattat beslut att tillfälligt ta bort krav på läkarintyg vid ansökan om smittbärarpenning för Covid-19 mellan 6/2 tom 30/4 2021. Det krävs fortfarande att en läkare har fattat beslut om avstängning enligt smittskyddslagen och bestämt för vilken period vilket behöver journalföras. För hälso- och sjukvården innebär detta att läkarintyg inte behöver utfärdas för patienter som avser att söka smittbärarpenning från 6/2-30/4. Hushållskontakter omfattas också av denna tillfälliga förändring och behöver inte något läkarintyg

Mer information om smittbärarpenning hos Försäkringskassan.

 

Publicerad: 2021-02-11

Senast ändrad: