Direkt till innehållet

Live 23/4: Ellen Backmans övningsdisputation

Övningsdisputation med Ellen Backman den 23 april sänds live från Fullriggaren, Hallands sjukhus Halmstad

Ellen arbetar som verksamhetutvecklare inom barnhabilitering i Halland, ADH. Hennes forskningsområde är måltider i familjer där ett barn har ätsvårigheter och gastrostomi, och det övergripande syfte med avhandlingen är att fördjupa kunskapen om barn med gastrostomi gällande matrelaterade rutiner och ritualer samt vilket stöd som ges av sjukvården avseende familjemåltider. I avhandlingen har både kvalitativa och kvantitativa metoder använts.

Sändningen börjar kl. 12:00 och du kan följa övningsdisputationen med denna länk:  https://vimeo.com/539747274/bd2de9c21d

Publicerad: 2021-04-22

Senast ändrad: