Direkt till innehållet

Medspeech, pilot på VC Håsten uppskjuten

Tyvärr har vi inte kunnat driftsätta Medspeech-piloten på VC Håsten som planerat. Utan att gå in på detaljer så är orsaken att nya tidigare inte identifierade risker/fel hittades vid de sista testerna i den slutliga versionen som var tänkt att driftsättas på VC Håsten.

Ett intensivt arbeta pågår för att elimera och rätta till detta men när detta skrivs har vi inte all fakta på bordet och kan därför inte presentera ett nytt datum för release.

Vid frågor är ni välkomna att vända er till undertecknad.

Bengt Ingesson
Projektledare
0702948233

Publicerad: 2019-09-26

Senast ändrad: