Direkt till innehållet

Melatonin oral lösning blir godkänt läkemedel med subventionsbegränsning

Melatonin Unimedic Pharma oral lösning 1 mg/ml har registrerats som godkänt läkemedel. Detta medför att Läkemedelsverket har fattat beslut om att återta rikslicensen för lagerberedningar melatonin oral lösning (Melatonin APL 1 mg/ml oral lösning och Melatonin Unimedic 1 mg/ml oral lösning).

Patienter som i nuläget har recept på lagerberedning melatonin oral lösning behöver nya recept på godkänt läkemedel för fortsatt behandling. För att underlätta omställningen kommer dock lagerberedningarna Melatonin APL och Melatonin Unimedic att finnas tillgängliga till och med 13 september 2021.

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) har tagit beslut om att Melatonin Unimedic Pharma oral lösning 1 mg/ml ingår i läkemedelsförmånen med följande begränsning:

Subventioneras endast för insomni hos barn och ungdomar 6 till och med 17 år med adhd där sömnhygienåtgärder har varit otillräckliga.

För mer information, se även TLV:s Frågor och svar om melatonin.

Kortverkande melatonin finns även tillgängligt i tablettform, där tablett Mellozzan (1-5 mg) och tablett Melatonin AGB (1-5 mg) ingår i läkemedelsförmånen med samma subventionsbegränsning som Melatonin Unimedic Pharma. För kännedom kan både Mellozzan och Melatonin AGB krossas och slammas upp i vatten precis före administrering.

Inga preparat med kortverkande melatonin är utbytbara med varandra på apotek. På grund av detta kan det hända att apoteket som patienten besöker inte har det förskrivna preparatet i lager, utan att det måste beställas hem. Detta kan innebära en väntetid för patienten.

Observera! Inget melatoninläkemedel ingår i läkemedelsförmånen för vuxna (≥ 18 år). Vid förskrivning i NCS Läkemedelsmodul till vuxna patienter ska du därför kryssa i rutan ”Nej” under rubriken ”Begränsad förmån – villkor uppfyllda” till vänster om doseringsrutan.

 

Läkemedelskommittén Halland 2021-06-22

 

Följande melatoninpreparat finns på den svenska marknaden (juni 2021):

Preparat Beredningsform Indikation Läkemedelsförmån Övrigt

Melatonin Unimedic Pharma

1 mg/ml

Oral lösning

Insomni hos barn och ungdomar 6–17 år med adhd

Korttidsbehandling av jetlag hos vuxna

Subventionsbegräsning:

enbart för insomni hos barn och ungdomar 6–17 år med adhd där sömnhygienåtgärder har varit otillräckliga

Ej förmån till vuxna

 

Godkänt läkemedel, tillgängligt from 18/6

Melatonin Orifarm

1 mg/ml

Oral lösning

Insomni hos barn och ungdomar 6–17 år med adhd

Korttidsbehandling av jetlag hos vuxna

 

Ej förmån Godkänt läkemedel

Melatonin APL

1 mg/ml

Oral lösning

Lagerberedning

Utgår 13/9 2021

Melatonin Unimedic

1 mg/ml

 

Oral lösning

Lagerberedning

Utgår 13/9 2021

Melatonin AGB

1 mg, 2 mg, 3 mg, 4 mg, 5 mg

Tablett

Insomni hos barn och ungdomar 6–17 år med adhd

Korttidsbehandling av jetlag hos vuxna

Subventionsbegräsning:

enbart för insomni hos barn och ungdomar 6–17 år med adhd där sömnhygienåtgärder har varit otillräckliga

Ej förmån till vuxna

 

Godkänt läkemedel

Mellozzan

1 mg, 2 mg, 3 mg, 4 mg, 5 mg

Tablett

Insomni hos barn och ungdomar 6–17 år med adhd

Korttidsbehandling av jetlag hos vuxna

Subventionsbegräsning:

enbart för insomni hos barn och ungdomar 6–17 år med adhd där sömnhygienåtgärder har varit otillräckliga

Ej förmån till vuxna

 

Godkänt läkemedel

Melatan

3 mg, 5 mg

Tablett

Korttidsbehandling av jetlag hos vuxna

 

Ej förmån Godkänt läkemedel

Melatonin Orifarm

3 mg

Tablett Korttidsbehandling av jetlag hos vuxna Ej förmån Godkänt läkemedel

Circadin

2 mg

Depottablett

Kortvarig behandling av primär insomni kännetecknad av dålig sömnkvalitet hos patienter som är 55 år och äldre

 

Ej förmån Långverkande melatonin, utbytbar med Mecastrin

Mecastrin 

2 mg

Depottablett Kortvarig behandling av primär insomni kännetecknad av dålig sömnkvalitet hos patienter som är 55 år och äldre Ej förmån Långverkande melatonin, utbytbar med Circadin

 

Läkemedelskommittén Halland har tidigare meddelat att tabletter med melatonin blivit registrerade läkemedel samt att även dessa endast ingår i läkemedelsförmånerna vid insomni hos barn 6-17 år med adhd där sömnhygienåtgärder har varit otillräckliga.

Publicerad: 2021-06-22

Senast ändrad: