Direkt till innehållet

Melatonin ingår endast i läkemedelsförmånerna för barn

Den 1 mars 2021 lanserades ett godkänt läkemedel med melatonin i tablettform (Melatonin AGB från AGB-Pharma i styrkorna 1 mg, 2 mg, 3 mg, 4 mg och 5 mg). Samtidigt meddelades att lagerberedning som hittills har funnits tillgänglig (Melatonin AGB tabletter 0,5 mg, 1 mg, 2 mg, 3 mg, 4 mg, 5 mg) kommer att utgå.

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) har nu hanterat förmånsansökan för det godkända läkemedlet Melatonin AGB, där TLV beviljar subvention av Melatonin AGB enbart vid insomni hos barn 6 år till och med 17 år med adhd där sömnhygienåtgärder har varit otillräckliga. Detta innebär att Melatonin AGB enbart ingår i läkemedelsförmånerna om subventionsbegränsningen uppfylls och att läkemedlet inte kommer att ingå i läkemedelsförmånen för vuxna.

Sedan 21 maj 2021 ingår även Mellozzan i högkostnadsskyddet, med samma subventionsbegränsning som Melatonin AGB (insomni hos barn och ungdomar 6 till och med 17 år med adhd där sömnhygienåtgärder har varit otillräckliga). Mellozzan finns tillgängligt i samma styrkor som Melatonin AGB, men kommer även att tillhandahållas i styrkan 0,5 mg framöver.

Utifrån TLV:s beslut finns det inte någon tablettbehandling innehållande melatonin som ingår i läkemedelsförmånen för vuxna, utan alla vuxna patienter kommer att behöva bekosta behandlingen själva.

Patienter som i nuläget har behandling med lagerberedningen Melatonin AGB tabletter kommer att behöva nya recept för fortsatt melatoninbehandling. Se nedan för tillgängliga preparat. Apotekskedjorna har egen prissättning på läkemedel som är utanför förmånen. Därför kan det vara bra att förbereda patienten på att priset på det valda melatoninläkemedlet kan variera mellan olika apotekskedjor. Var även observant på att det läkemedel med melatonin som har lägst pris hos en apotekskedja, kan vara läkemedlet som har högst pris hos en annan apotekskedja.

För ytterligare information, se TLV:s sammanställning Frågor och svar Melatonin AGB samt beslutet om subventionsbegränsning av Melatonin AGB i sin helhet.

 

Dospatienter

Dosapoteket har meddelat att patienter i nuläget kommer att sättas över från dosdispensering till den utgående lagerberedningen i helförpackning. Berörda patienter kommer att få information från Dosapoteket tillsammans med leveransen av nästa dosrulle. Information kommer även att finnas tillgänglig på Pascals förstasida samt Dosapotekets hemsida. Även dospatienter kommer behöva nya recept för fortsatt behandling med melatonin.

Se även Melatonin AGB lagerberedning utgår på nyhetssidan för Apodos.

 

Det kan vara många patienter med melatonin att hantera för respektive vårdenhet, men vill ni få en överblick på vilka patienter som berörs se Stöd för att identifiera aktuella patienter.

 

Läkemedelskommittén kommer att uppdatera informationen på denna sida kontinuerligt när ny information tillkommer.

Vid frågor, kontakta lakemedelskommitten@regionhalland.se

 

I nuläget följande läkemedel innehållande melatonin att finnas tillgängliga (observera olika beredningsformer och indikationer):

Melatonin tablett

Utbytesgrupper saknas, vid byte av tillverkare behöver nya recept skrivas.

  • Melatonin AGB från AGB-Pharma 1 mg, 2 mg, 3 mg, 4 mg, 5 mg 100 st (indikation korttidsbehandling av jetlag hos vuxna samt insomni hos barn och ungdomar 6-17 år med ADHD där sömnhygienåtgärder har varit otillräckliga). Inom läkemedelsförmånen till barn 6-17 år med adhd och sömnproblem enligt ovan, ej förmån för vuxna.
  • Mellozzan 0,5 mg, 1 mg, 2 mg, 3 mg, 4 mg, 5 mg 100 st (indikation korttidsbehandling av jetlag hos vuxna samt insomni hos barn och ungdomar 6-17 år med ADHD där sömnhygienåtgärder har varit otillräckliga). Inom läkemedelsförmånen till barn 6-17 år med adhd och sömnproblem enligt ovan, ej förmån för vuxna.
  • Melatonin Orifarm 3 mg 30 st (indikation korttidsbehandling av jetlag hos vuxna). Ej förmån.
  • Melatan 3 mg och 5 mg 50 st (indikation korttidsbehandling av jetlag hos vuxna). 3 mg finns även receptfritt i förpackning om 10 st, bra som provförpackning. Ej förmån.

 

Melatonin depottablett

  • Circadin 2 mg 30 st (indikation monoterapi för kortvarig behandling av primär insomni kännetecknad av dålig sömnkvalitet hos patienter som är 55 år och äldre). Ej förmån.
  • Mecastrin 2 mg 30 st (indikation monoterapi för kortvarig behandling av primär insomni kännetecknad av dålig sömnkvalitet hos patienter som är 55 år och äldre). Ej förmån.
  • (Slenyto 1 mg och 5 mg är ännu inte tillgängligt i Sverige men kommer att ha indikationen sömnlöshet hos barn och ungdomar i åldern 2–18 år med autismspektrumstörning och/eller Smith-Magenis syndrom, där sömnhygienåtgärder har varit otillräckliga.)

 

Centrala receptfavoriter finns för kortverkande melatonin i tablettform.

 

Läkemedelskommittén Halland 2021-03-26, uppdaterad 2021-05-24

Publicerad: 2021-03-26

Senast ändrad: