Direkt till innehållet

Mikrobiologen byter provtagningsrör för bakterieodling

Laboratoriet informerar – Klinisk mikrobiologi 2020-11-11

Nu införs flytande provtagningsmedium även för bakteriologiska odlingar. Dessa har använts för PCR-analyser sedan några år tillbaka. Från den 16 november önskar vi få proven i rör med flytande medium.
Det innebär att svart provtagningspinne och nph-pinne med orange och blå kork utgår.

De ersätts med
Eswab rosa kork (480CE, websesam 22551) för sårodling, svalgodling, MRSA screening, ögon mm.

Eswab blå kork (484CE, websesam 53871) för nph-odling och öron.

     

Eftersom det råder brist på Eswab blå kork kan dessa vara ersatta med likvärdig produkt från centralförrådet.
Materialet har flockad provtagningspinne vilket är bättre på att frigöra bakterierna i transportvätskan. Vätskan odlas sedan ut på agarplattor i ett automatiserat system på mikrobiologiska laboratoriet.
Från och med 1 februari 2021 kommer svarta provtagningspinnar inte att hanteras längre vid laboratoriet.

Vid frågor kontakta
Klinisk mikrobiologi tel 035-131850

Publicerad: 2020-11-11

Senast ändrad: